Tin tức

Tin tức

Các Ngày Lễ Lớn Trong Năm

Tin mới

03/04/2024

Các Ngày Lễ Lớn Trong Năm: Lễ Cúng Sao Hạn Cầu DƯỢC SƯ, Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang, Lễ Giổ Tổ Hùng Vương....

Lịch CÚNG HỘI & TRAI TĂNG

Tin mới

06/03/2024

-Tịnh Xá Liên Hoa: vào ngày Rằm và 30 âm lịch (tháng không có ngày 30 thì cúng vào mùng 1) -Tại Tịnh Xá An Lạc : Ngày 13 âm lịch

Lịch Học THỌ BÁT QUAN TRAI

Tin mới

06/03/2024

Ngày mùng 8 và 23 âm lịch hàng tháng tại Tịnh Xá Liên Hoa