Lịch CÚNG HỘI & TRAI TĂNG

Lịch CÚNG HỘI & TRAI TĂNG

Ngày đăng: 06/03/2024 05:29 PM

  -Tại Tịnh Xá Liên Hoa:
  Tháng đủ: ngày Rằm và 30 âm lịch
  Tháng thiếu: ngày Rằm và mùng 1 âm lịch

   

  -Tại Tịnh Xá An Lạc
  Ngày 13 âm lịch: Cúng Hội và Cúng Trai Tăng