Phật pháp trong đời sống

Phật pháp trong đời sống

Kệ Sám Hối Trả Nợ - Cúng Trả Nợ Thiên Khối

Phật pháp trong đời sống

03/04/2024

Cúng trả nợ không phải của Phật Giáo, mà là của Tổ Tiên người Việt Nam. Truyền thống văn hóa Tổ Tiên dạy cúng trả nợ thiên khối, tức là nợ tiền kiếp, giải được nợ oan khiên túc trái rất hay.