Các Ngày Lễ Lớn Trong Năm

Các Ngày Lễ Lớn Trong Năm

Ngày đăng: 03/04/2024 10:33 PM

  Các Ngày Lễ Lớn Trong Năm

   

  -Ngày Lễ Cúng Sao Hạn Cầu DƯỢC SƯ: mùng 08/01
  -Ngày Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang: mùng 01/02
  -Ngày Giổ Tổ Hùng Vương: mùng 10/03
  -Ngày Lễ Phật Đản: mùng 08/04 và 15/04
  -Ngày Lễ Vu Lan: ngày 08/07 hoặc 15/07
  -Ngày Khánh Tuế Sư Phụ: ngày 15/07
  -Ngày Đắc Pháp của Sư Phụ: ngày 15/11 
  -Ngày Tạ Pháp Thọ Bát Quan Trai: ngày 08/12

   

  *Ghi chú: tất cả các ngày là ngày âm lịch.